Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych z Pododdziałem Geriatrycznym :.Kierownik: lek. Tomasz Zajdel - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
Pielęgniarka Oddziałowa: Lucyna Sznajder - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Asystenci:
lek. Irena Zielińska - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Irena Bukalska-Steliga - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Andrzej Borek - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Janusz Kowalewski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Siuciak - specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii
lek. Grzegorz Piękoś - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Aneta Dudek - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Bartłomiej Panocha - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Katarzyna Sebastjańska - rezydent (w trakcie specjalizacji)Ordynator 134378219
Pielęgniarka Oddziałowa 134378501
Dyżurka lekarska 134378587
Telefon dla pacjentów 134378646

Piętro: 3
Budynek: A
Pokaż lokalizację na mapce

Wykonywane świadczenia:
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (głównie metabolicznych i nadciśnienia tętniczego)
  • Diagnostyka hematologiczna i leczenie ambulatoryjne schorzeń hematoonkologicznych
  • Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem wysoko specjalistycznego video sprzętu
  • Leczenie i edukacja trudnych chorych cukrzycowych
Wykorzystywany sprzęt:
  • Aparat ultrasonograficzny
  • Aparat do ultrasonokardiografii
  • Pracownia endoskopowa
  • Sprzęt do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego-ABPM
  • Sprzęt o intensywnego nadzoru (monitorowania)


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000