Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej

Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 355
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 334
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 411
Personel oddziału
dr n. med. Jacek Brymerski - Kierownik oddziału - specjalista okulistyki
lek. Małgorzata Bargieł-Wierdak - specjalista okulistyki
lek. Magdalena Gładysz-Guzik - specjalista okulistyki
lek. Małgorzata Marczak - specjalista okulistyki
lek. Agata Sobkowicz - specjalista okulistyki
lek. Anna Szczotkowska-Słaby - specjalista okulistyki
lek. Łucja Topolska-Stempin - specjalista okulistyki
lek. Katarzyna Wietrzykowska - specjalista okulistyki
lek. Mateusz Olszewski - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Magdalena Pony-Uram - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Alan Białobrzeski - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Adam Sendecki - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Małgorzata Żyła-Granat - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Karolina Nowak-Krypel - rezydent (w trakcie specjalizacji)
mgr Anna Winiarska - Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Lokalizacja oddziału

Budynek H
Piętro: -1
Profil działalności oddziału:

Diagnostyka i leczenie chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Leczenie operacyjne:

operacje wszystkich rodzajów zaćmy metodą fakoemulsyfikacji przez cięcie 2,2
operacje przeciwjaskrowe
operacje odwarstwiania siatkówki metodą klasyczną
witrektomia tylna (pvp)
chirurgia urazów oka
chirurgia powiek
operacje zeza
leczenie wysiękowego AMD iniekcjami doszklistkowymi i PDT

Drobne zabiegi:

gradówka, skrzydlik, cysty spojówek i powiek
brodawki powiek, kaszaki powiek, kępki żółte powiek
plastyka powiek: podwinięcie, odwinięcie, opadanie
nowotwory okolicy powiek z przeszczepem skóry

Laseroterapia:

laserokoagulacja siatkówki z mikropulsami
irydoplastyka
trabekuloplastyka mikropulsami (MLT)
irydotomia laserowa
kapsulotomia tylna

Poradnie diagnostyczne:

Poradnia Leczenia Chorób Siatkówki
Poradnia Leczenia Jaskry
Poradnia Okulistyczna Powikłań Cukrzycowych i Laseroterapii
Poradnia Konsultacyjna z Gabinetem Zabiegowym

Sprzęt operacyjny:

fakoemulsyfikator Infiniti
witrektom Acurus
mikroskop operacyjny Zeisa i Moller-Wedel z torem wizyjnym
laser żółty Irydex o długości fali 577 nm
YAG laser
endolaser Alcon
laser do PDT

Sprzęt diagnostyczny:

USG perymetr komputerowy
pachymetr
tonometria aplanacyjna
SOCT Copernicus HR
autorefraktometr