Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

NIP: 684 23 56 410

Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 32 8642 1083 2002 8328 9156 0001

http://przyjacieleszpitala.pl/