Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 252
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 500
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 512
Personel oddziału
lek. Antoni Przyprawa - Kierownik oddziału - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Andrzej Kostański - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Witold Kocyłowski - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Wojciech Żaczek - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marek Płoszczyca - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Grzegorz Stec - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Katarzyna Walciszek-Stec - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Ewa Kazalska - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Aneta Węgrzyn - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Julita Jasionowska - specjalista kardiologii
lek. Joanna Siedlecka - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
lek. Julia Bochenek - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
lek. Natalia Sołtysik - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
lek. Paweł Janowski - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
lek. Kamil Ciąpała - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
mgr Joanna Poręba - p.o. Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 4
Profil działalności oddziału:

Oddział Kardiologiczny powstał w czerwcu 1997 roku, po przeniesieniu większości oddziałów szpitala do nowego kompleksu budynków przy ulicy Korczyńskiej. Od 1986 roku istnieje Ośrodek Wszczepiana Rozruszników Serca. Rocznie wszczepia się około 250 urządzeń.

Oddział posiada II stopień referencyjności, ma możliwość szkolenia lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Wykorzystywany sprzęt:

sala zabiegowa do implantacji kardiostymulatorów w strukturze oddziału (rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące, stymulacja pęczka Hisa);
pracownia echokardiografii przezklatkowej (spoczynkowej i obciążeniowej) oraz przezprzełykowej;
bieżnia do testów wysiłkowych;
zestawy do monitorowania holterowskiego;
zestaw do testów pochyleniowych.