Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Przetarg na zbycie samochodu ciężarowego marki Volkswagen T4

                                                                                             Krosno, dnia 14-01-2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zbycia nr TM-1/ZB/1/2019

 

Samochodu CIĘŻAROWEGO MARKI VOLKSWAGEN T4

O NR REJESTRACYJNYM RK 12880 I NR INWENTARZOWYM T-743-7-07-01-43

 

1.      Przedmiot przetargu:

Samochód ciężarowy marki Volkswagen T4, rok produkcji 1996, nr nadwozia VW2ZZZ70ZTX207622, przebieg 740 585 km, pojemność 2370 cm3, silnik rodzaj – olej napędowy, okres eksploatacji 22 lata, ładowność 1155 kg, dopuszczalna masa całkowita 2750 kg, samochód nie posiada aktualnych badań technicznych.

 

Organizator umożliwia dokonanie oględzin w/w rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z: Panem Wojciechem Wojnar (Kierownik Sekcji Transportu) - tel. 13 43 78 571 lub 13 43 78 202.

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

 

2.      Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3.      Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

 

4.      Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)      Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa

 

Cena wyjściowa przedmiotu przetargu – 1830, 00 zł

 

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Oferent zobowiązuje się do uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu umowy w terminie do
7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

 

5.    Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne (proceduralne): Magdalena Hućko – Sekcja Administracyjno – Gospodarcza
tel. 13 43 78 242.

Sprawy merytoryczne: Wojciech Wojnar – Kierownik Sekcji Transportu tel. 13 43 78 202 lub 13 43 78 571.

6.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. Nr 275) w nieprzekraczalnym terminie

28-01-2019  r.  godzinie 10:00

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. Nr 110 w dniu: 28-01-2019 r. o godzinie 10:30

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

  

 

 

                                                                                       Dyrektor WSP. im. Jana Pawła II w Kr Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznuk nr 1 do Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznuk nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór umowy
Załącznuk nr 3 do Regulaminu przetargu - zdjęcia samochodu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000