W dniu 8 czerwca krośnieński Szpital we współpracy Towarzystwem Przyjaciół Szpitala wziął udział w Akcji Podziel się Kroplą Krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi działających przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

  • Aktualności
  • 2020-07-02 14:24:22 r.

Kangurowanie dziecka i porody rodzinne w krośnieńskim szpitalu

KANGUROWANIE DZIECKA W KROŚNIEŃSKIM SZPITALU

Z wielką radością informujemy, iż wraz ze wznowieniem porodów rodzinnych, jest możliwość kangurowania dziecka na nowoczesnym fotelu zakupionym dzięki wsparciu finansowemu powiatu krośnieńskiego.

Zaletą fotela jest możliwość bliskiego kontaktu ojca z dzieckiem przychodzącym na świat metodą cięcia cesarskiego. Bezpośrednio po urodzeniu tata ma możliwość kangurowania dziecka do momentu powrotu mamy z sali operacyjnej po zakończonym cięciu cesarskim. Udowodniono, że tego typu kontakt jest bardzo ważny, gdyż zmniejsza poziom stresu u dziecka i zwiększa odporność. Dodatkowo pomaga wytworzyć więź pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem, zaspokajając jednocześnie potrzebę bliskości. Kontakt ze skórą matki i ojca pozwala na kolonizowanie dziecka florą bakteryjną rodziców. Ciepła skóra mamy lub taty jest dla noworodka najlepszym źródłem ciepła, chroni go przed nadmiernym wychładzaniem. Warto podkreślić, że kontakt "skóra do skóry" odgrywa niezwykle ważną rolę w przypadku wcześniaków z niską masą urodzeniową.

PORODY RODZINNE

Porody rodzinne zostały wznowione od 1 lipca br. na zasadach określonych poniżej:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach osoba mieszkająca razem z rodzącą).

2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, która nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID – 19 w ciągu 14 dni od terminu porodu.

3. Przy przyjęciu do Szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom co pacjentka rodząca tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. 4. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.

5. Osoba towarzysząca przed rozpoczęciem 1 okresu porodu przebywa poza Szpitalem. Personel medyczny informuje rodzącą o możliwości uczestnictwa w porodzie osoby towarzyszącej. Osoba towarzysząca może uczestniczyć w 1 i 2 okresie porodu.

6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie Szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często dezynfekuje ręce oraz ma założoną maseczkę medyczną , którą należy zmieniać co 3 godziny. Osoba towarzysząca musi przebrać się w odzież ochronną.

7. Szpital nie zapewnia maseczek medycznych pacjentkom i osobom towarzyszącym, należy je dołączyć do wyprawki dla dziecka i rzeczy pacjentki.

8. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, a po 2 godzinach od porodu opuszcza Szpital.

9. W przypadku porodu zabiegowego lub ciecia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

Do pobrania:

- Ankieta dla pacjentki
- Ankieta dla osoby towarzyszącej