Zamówienia publiczne

Logo Smart PZP

Chcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Aplikacja SmartPZP, dostępna jest pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)

Wykaz postępowań:
EZ/214/112/2021 - Usługa świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

data otwarcia: 2021-09-28
więcej ..
EZ/214/119/2021 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.

data otwarcia: 2021-09-28
więcej ..
EZ/215/42/2020 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych oraz makulatury i opakowań tekturowych z nieruchomości z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45

data otwarcia: 2021-09-27
więcej ..
EZ/214/118/2021 - Zakup wraz z dostawą membran do regeneracji chrząstki stawowej.

data otwarcia: 2021-09-27
więcej ..
EZ/215/44/2021 - zakup i dostawa testów do oznaczania antygenu sarscovid19 kompatybine z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

data otwarcia: 2021-09-24
więcej ..
EZ/214/111/2021 - Dozowniki na rękawiczki jednorazowego użytku

data otwarcia: 2021-09-24
więcej ..
EZ/214/110/2021 - Zakup wraz z dostawą płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N (z okienkami)

data otwarcia: 2021-09-23
więcej ..