Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 15:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 750 w godz. 7:30 - 15:00
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: nie
Miejsce rejestracji do poradni: ul. Korczyńska 57 (poza budynkiem głównym Szpitala, parter)
Miejsce udzielania porad: ul. Korczyńska 57 (poza budynkiem głównym Szpitala, parter)
Personel PON WTO ŚRO CZW PIĄ
mgr BUKOWCZYK Julia 10:25 - 14:35 12:35 - 14:35 7:00 - 10:45 - -
mgr GADZAŁA Aleksandra - - - - 8:30 - 12:00
mgr NOWAK Renata 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05
mgr PIKUL Ewelina 7:00 - 14:35 7:00 - 14:35 - - -