Poradnia Alergologiczna

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 16:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 426 (w godz. 8:00 - 12:00)
Poradnia: 13 43 78 433
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Budynek D (hol główny przy wejściu, parter)
Miejsce udzielania porad: Budynek D, pokój 347, 348 (I piętro)
Lekarz PON WTO ŚRO CZW PIĄ
lek. LORENC Halina - 12:00 - 16:00 - 7:00 - 15:00 -
lek. TENETA Marek 7:30 - 14:00 7:30 - 12:00 - - 7:30 - 12:00