Ogłoszenia

Informacja o konkursie Ofert nr NK/O/18/2021


ważne do: 2021-08-10
więcej ..

Informacja o konkursie Ofert nr NK/O/17/2021


ważne do: 2021-08-10
więcej ..

Informacja o konkursie Ofert nr NK/O/16/2021


ważne do: 2021-08-10
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/I/O/17udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarza w zakresie transportu pacjentów /2021-


ważne do: 2021-08-13
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/I/O/16/2021-udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza posiadającą(ego) uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece pielęgniars


ważne do: 2021-08-06
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/I/O/15/2021-udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-06-13
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/O/14/2021-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej


ważne do: 2022-06-13
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/I/O/13/2021 - udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-06-03
więcej ..

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 27 /2020- udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2021-12-09
więcej ..

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 29 /2020- udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2021-12-09
więcej ..

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 33 /2020- na wykonywanie badań polisomnograficznych w ramach realizowanych świadczeń zdrowotnych – Zaburzenia oddychania w czasie snu


ważne do: 2021-10-05
więcej ..

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 31 /2020 - udzielania świadczeń lekarskich w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej obszar zabezpieczenia nr 1: Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Jedlicze, K


ważne do: 2021-11-05
więcej ..Zobacz ogłoszenia archiwalne