Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 293
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 404
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 253
Pokój rehabilitacyjny 13 43 78 419
Telefon dla pacjentów 13 43 78 777
Personel oddziału
dr n. med. Urbanek Renata - Kierownik oddziału, specjalista reumatolog
lek. Mika Jan - specjalista reumatologii, specjalista radiodiagnostyki
lek. Socha Irena - specjalista reumatologii, specjalista pediatrii
lek. Sroczyńska-Stachacz Małgorzata - specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Urba-Delimat Bożena - specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Krawczak Marta - rezydent
lek. Zborowska Justyna - rezydent
Nawrocka Jadwiga - Pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 6
Profil działalności oddziału:

Zakres wykonywanych świadczeń obejmuje kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń reumatycznych m.in.:

wczesnych zapaleń stawów
reumatoidalnego zapalenia stawów
reumatoidalnego zapalenia stawów
łuszczycowego zapalania stawów
odczynowych i reaktywnych zapaleń stawów
zapaleń stawów wywołanych przez kryształy
spondyloartropatiii zapalnych
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
układowych chorób tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina układowa, zespół Sjogrena, polimialgia reumatyczna, układowe zapalenia naczyń)
osteoporozy
zapaleń tkanek miękkich, fibromialgii
zespołów algodystoficznych
termożele

W Oddziale prowadzone jest leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w ramach programów terapeutycznych NFZ.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na specjalizowanie lekarzy w reumatologii oraz prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Lekarze Oddziału przyjmują Pacjentów ambulatoryjnych w Poradni Reumatologicznej oraz w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci tutejszego Szpitala.