Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 405
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 428
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 569
Telefon dla pacjentów 13 43 78 751
Personel oddziału
lek. Piwowar-Konieczny Anna - Kierownik oddziału, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wew.
lek. Kumiega Grzegorz - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Perdeus Jakub - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Sitko Ryszard - specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych
lek. Skrupska-Stefaniak Agnieszka - specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych
lek. Bończak-Czarnota Anna - rezydent
Kosiba Barbara - p.o. pielęgniarka oddziałowa
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 5
Profil działalności oddziału:

Wykrzystywany sprzęt :

3 bronchofiberoskopy Pentax
3 bronchofiberoskopy Olympus
2 bronchoskopy Starz
Spirometr
Elektrokardiogram
Nebulizatory