Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jednostka Nr telefonu
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 503
Dyżurka lekarzy I 13 43 78 345
Dyżurka lekarzy II 13 43 78 464
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 434
Personel oddziału

Kierownik
lek. Woźniak Irena - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Asystenci
lek. Bugajska Magdalena - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Hejnar-Hajduk Alicja - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Janiec Ewa - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jaźwiecka Katarzyna - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Malinowska-Knurek Magdalena - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Orszulak Piotr - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Pelczarska Jolanta - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Sokołowski Marcin - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ślączka Wojciech - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Zacharjasz Magdalena - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wilusz Piotr - specjalista w dziedzinie kardiologii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

W trakcie specjalizacji
lek. Michnowicz-Pieprzak Anna

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Zięba Bogumiła - specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Lokalizacja oddziału

Piętro: 0
Budynek: A
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia z zakresu anestezjologii

znieczulanie pacjentów leczonych na oddziałach zabiegowych
znieczulanie do badań diagnostycznych

Wykonywane świadczenia z zakresu Intensywnej Terapii

leczenie pacjentów w stanach zagrożenia
w wyjątkowych sytuacjach dzieci powyżej 5 r.ż.

Wykorzystywany sprzęt:

Aparaty do znieczulania
Respiratory
Pompy infuzyjne
Defibrylatory
Inhalatory
Monitoring
Pulsoksymetry
Capnografy
Aparat do Ekg