• Aktualności
  • 2023-03-25 11:38:02 r.

W trosce o życie noworodków. Krośnieński Szpital placówką Przyjazną Mamom Rh(-)

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie dołączył do kampanii Przyjaźni Mamom Rh(-), a tym samym znalazł się na liście placówek otaczających wsparciem kobiety w ciąży, którym bliski jest problemem konfliktu serologicznego. Na jakie wsparcie mogą liczyć kobiety w Placówce Przyjaznej Mamom RH (-) - Sieć Placówek Przyjaznych Mamom Rh (-), do której dołączył Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, to placówki, w których kobiety w ciąży mogą liczyć na niezbędną edukację na temat konfliktu serologicznego oraz zastosowania profilaktyki śródciążowej bez względu na miejsce prowadzenia ciąży, w przypadku stwierdzonej niezgodności antygenowej oraz braku przeciwciał potwierdzonych w teście Coombsa.Ciężarna kobieta posiadając skierowanie od lekarza ginekologa, powinna zgłosić się do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego krośnieńskiego Szpitala. W trakcie jednodniowej hospitalizacji zostanie jej podana immunoglobulina anty-D. Jakie znaczenie ma profilaktyka śródciążowa?

Profilaktyka śródciążowa w niemalże 100% umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego, a także związanej z nim choroby hemolitycznej dziecka. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D kobiecie w 28-30 tygodniu ciąży. Z potrzeby rozpowszechnienia tej wiedzy wziął się pomysł na kampanię, która ma ten problem przekuć w świadomą profilaktykę, która zastosowana w odpowiednim czasie wyeliminuje ryzyko choroby i zagrożenia życia dziecka.

Czemu służy kampania „Przyjaźni Mamom Rh(-)”?
Kampania powstała, aby szerzyć edukację i zwiększać świadomość na temat diagnostyki profilaktyki i leczenia konfliktu serologicznego. Jest odpowiedzią na wciąż obecne wątpliwości, dezinformację oraz obawy występujące wśród kobiet w związku z tym tematem. Celem nadrzędnym kampanii jest wyrównanie dostępu do profilaktyki śródciążowej.

Dzięki szerokiemu zaangażowaniu mediów oraz wsparciu wybitnych ekspertów organizatorzy kampanii dążą do budowania świadomości dotyczącej konfliktu serologicznego, jego przeciwdziałania, ale i skutków jakie może za sobą nieść. Czym jest konflikt serologiczny?
O niezgodności serologicznej (zestawieniu konfliktowym w obrębie grupy Rh) mówimy, gdy kobieta ma grupę krwi Rh(-), a mężczyzna Rh(+). Jest to niezgodność serologiczna pomiędzy partnerami, która jeszcze nie wywołuje konfliktu serologicznego. Z konfliktem serologicznym mamy do czynienia wówczas, gdy ciężarna kobieta wytwarza przeciwciała odpornościowe, skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych dziecka. Dzieje się tak, kiedy dziecko odziedziczy grupę krwi Rh+ taty, a następnie ta krew dostanie się do krwiobiegu mamy (wystarczy ok. 0,2 ml, czyli tyle co łza).