• Aktualności
  • 2023-02-13 09:39:02 r.

Niepokojące statystyki wykrywalności podejrzanych zmian w piersiach mieszkanek Krosna zaobserwowano podczas badań mammograficznych.

Niepokojące statystyki wykrywalności podejrzanych zmian w piersiach mieszkanek Krosna zaobserwowano podczas badań mammograficznych. Co trzecia kobieta przebadana w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w ramach "Programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna" finansowanego przez Miasto Krosno, została skierowana do pogłębionej diagnostyki w kierunku raka piersi. W większości są to pacjentki 40 +, które wcześniej nie robiły mammografii, opierając diagnostykę piersi jedynie na badaniu USG.

Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna jest prowadzony w krośnieńskim Szpitalu od września 2022 roku. Skierowany jest do kobiet w wieku 40-49 lat oraz 70-74 lat zamieszkałych w Krośnie, natomiast kobietom w przedziale wiekowym 50-69 lat niezależnie od miejsca zamieszkania, oferowany jest inny program, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Do tej pory w ramach programu z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało 70 mieszkanek Krosna. U 1/3 kobiet wykryto nieprawidłowości w piersiach, natomiast 40 krośnianek była zainteresowana instruktażem samobadania piersi. Zorganizowano również dwa spotkania edukacyjne, podczas których Krystyna Krygowska - konsultantka wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego dla województwa podkarpackiego objaśniała kobietom działania profilaktyczne, które należy podjąć, aby ustrzec się przed nowotworem piersi.

W 2023 roku krośnieński Szpital w ramach programu planuje przebadać 330 pacjentek. Mimo akcji informacyjnej w mediach oraz na plakatach rozwieszonych w mieście, na badanie mammograficzne zgłosiło się dotychczas zaledwie kilkadziesiąt osób. Część ponad czterdziestoletnich kobiet odwiedzająca szpitalną Poradnię Ginekologiczno-Położniczą nie jest zainteresowana mammografią tłumacząc, iż jest to badanie przeznaczone dla starszych pań. Są przekonane, że na wykonanie mammografii jest jeszcze dla nich za wcześnie.

- Wybór metody obrazowania piersi zależy od wieku pacjentki - tłumaczy lek. Piotr Wajda- specjalista ginekologii i położnictwa Poradni Ginekologiczno-Położniczej krośnieńskiego Szpitala - Przed 35.–40. rokiem życia lub u ciężarnych wykonuje się USG piersi, natomiast po 35-40 roku życia mammografię. Ma to związek z budową piersi, która w trakcie życia kobiety przeobraża się. Ciąża jest pewnego rodzaju granicą – po niej w piersi zaczyna się powoli dokonywać przebudowa tłuszczowa, by około 40. roku życia tkanka tłuszczowa zaczęła w piersi dominować. USG jako badanie kontrolne sprawdza się u osób młodszych i tych z dużą ilością tkanki gruczołowej, natomiast mammografia obrazuje pierś u osób starszych i tych, u których jest mniej gruczołu a więcej tkanki tłuszczowej. W przypadku, gdy wynik badania jest niepokojący, pacjentka kierowana jest na wizytę lekarską, w trakcie której omawiane jest dalsze postępowanie diagnostyczne.

Według mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa podkarpackiego prognozowana zapadalność na nowotwór piersi w 2029 roku wzrośnie o 5 tysięcy przypadków, a każdy z nich to realny człowiek - ze swoją historią, rodziną, marzeniami. Być może będzie to nasza mama, przyjaciółka, babcia. Warto już teraz badać piersi profilaktycznie, aby za sześć lat nie znaleźć się w prognozowanej grupie pacjentów onkologicznych. Regularne badania pozwalają wykryć zmiany, które w przyszłości mogą przekształcić się w zagrażający życiu nowotwór.
***********

„Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022-2023”.

Rejestracja:

poniedziałek-wtorek: godz. 8:00 - 10:00,
środa: 11:00 - 12:00
więcej informacji pod numerem tel.: 13-43-78-266.

Miejsce: Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57.