Jednostki administracji

Administracja :.

Sekretariat / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr inż. Karolina Błażkowska-Opałka
Telefony 13 43 78 586 szpital@krosno.med.pl pok. 200

Apteka
mgr Dominika Jasłowska-Marosz
13 43 78 289 apteka.szpital@krosno.med.pl -
księgowość / 13 43 78 342
receptura / 13 43 78 371

Dział Kadr / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Aneta Bajgrowicz-Rajchel
13 43 78 265, 13 43 78 264 kadry.szpital@krosno.med.pl pok. 274
sprawy kadrowe / 13 43 78 295

Główny Księgowy / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Wiesława Kilar
13 43 78 336 wkilar@krosno.med.pl pok. 277
zastępca głównego księgowego - mgr Małgorzata Sobolewska / 13 43 78 568, msobolewska@krosno.med.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa i Inwentaryzacji / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Wiesława Kilar
13 43 78 458 wkilar@krosno.med.pl pok. 279
rozrachunki / 13 43 78 372
podatek VAT / 13 43 78 263
inwentaryzacja / 13 43 78 458
kasa / pok. 203, 13 43 78 562

Sekcja Płac / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Wojciech Byczyński
13 43 78 438, 13 43 78 556 wbyczynski@krosno.med.pl pok. 208, 209

Sekcja Kontrolingu / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Michał Matelowski
13 43 78 468 mimatelowski@krosno.med.pl pok. 275

Pełnomocnik ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Lucyna Chłosta
13 43 78 203, 13 43 78 409 lchlosta@krosno.med.pl pok. 274
monitorowanie procedur medycznych / 13 43 78 409

Sekcja Dokumentacji Medycznej / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Jirina Kurzyńska
13 43 78 203 jkurzynska@krosno.med.pl pok. 202
dokumentacja chorych / 13 43 78 443, 13 43 78 391
statystyka / 13 43 78 435
kolejki oczekujących / 13 43 78 380

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta / godz. pracy 8:00 - 14:00
Elwira Langner
13 43 78 531 lub 693 030 016 skargi@krosno.med.pl pok. 205

Sekcja Organizacji i Marketingu / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Bożena Skrzypczyk
13 43 78 723 bskrzypczyk@krosno.med.pl pok. 272
umowy / 13 43 78 261
kontakt z mediami / 13 43 78 261
strona internetowa / 13 43 78 723

Dział Administracji i Inwestycji
mgr Edyta Prajsnar
13 43 78 208 eprajsnar@krosno.med.pl pok. 110

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Edyta Prajsnar
13 43 78 221 eprajsnar@krosno.med.pl pok. 110

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr Monika Koś
13 43 78 497 mkos@krosno.med.pl, zaopatrzenie.szpital@krosno.med.pl pok. 101
zamówienia publiczne / 13 43 78 497, 13 43 78 227
zaopatrzenie / 13 43 78 216, 13 43 78 466
magazyn / 13 43 78 212

Dział Techniczny / godz. pracy 7:00 - 14:35
mgr inż. Bartłomiej Prajsnar
13 43 78 319 bprajsnar@krosno.med.pl poziom -1

Sekcja Systemów Informatycznych / godz. pracy 7:00 - 18:00
mgr inż. Edward Wywiórski
13 43 78 368 informatycy@krosno.med.pl pok. 109

Sekcja Naprawy Aparatury i Sprzętu Medycznego
Ferdynand Wojtaszek
13 43 78 529 fwojtaszek@krosno.med.pl poziom -1

Sekcja Eksploatacyjna
Łukasz Kozieł
13 43 78 511 lkoziel@krosno.med.pl poziom -1
łączność / 13 43 78 229

Dział Żywienia i Higieny Szpitalnej / godz. pracy 7:00 - 14:35
inż. Tomasz Czarnowski
13 43 78 418 tczarnowski@krosno.med.pl poziom -1

Kuchnia
Małgorzata Sagała
13 43 78 398 msagala@krosno.med.pl -
stołówka "Korczyńska 57" / 13 43 78 250

Pralnia
Wojciech Zych
13 43 78 224 wzych@krosno.med.pl -

Sekcja Transportu
mgr Wojciech Wojnar
13 43 78 202 wwojnar@krosno.med.pl obok SOR

Inspektor p.Poż.
Andrzej Kaznowski
13 43 78 209 - pok. 207

Inspektor ds. Obronności
Jacek Surmacz
13 43 78 301 jsurmacz@krosno.med.pl pok. 100

Inspektor ds. ochrony danych
Elwira Langner
13 43 78 531 elangner@krosno.med.pl pok. 205

Inspektor ds. budowlanych / 13 43 78 213

Pielęgniarka Społeczna
mgr Dorota Pająk
13 43 78 746 dpajak@krosno.med.pl pok. 206
Udziela pomocy pacjentom wypisywanym ze Szpitala w zakresie zabezpieczenia:
- chorym samotnym, pozbawionym rodziny;
- miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni, domu pomocy społecznej - osobom bezdomnym;
- miejsca połogu w Domu Samotnej Matki - matce samotnej, która nie ma możliwości powrotu w środowisko domowe;
- pieczy zastępczej - dzieciom pozbawionym opieki domowej