Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup i dostawa wielorzędowego tomografu komputerowego

Numer: EZ/215/160/2011

Data składania ofert: 2012-02-27

Data otwarcia ofert: 2012-02-27

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 06.12.2011r.

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dnia  10.12.2011.

 

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 12.12.2011r.

 W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dnia  15.12.2011.

 

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 10.01.2012r.

W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dnia  13.01.2012.


 

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.01.2012r – zmiana 1.

W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dnia  20.01.2012.

 

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.01.2012r – zmiana 2.

 

W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 03.02.2012r.

W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dnia  07.02.2012.


 Załączniki:
W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 06.12.2011r.
W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.12.2011.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 - Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego
Załącznik nr 7 - Protokół zdawczo-odbiorczy
W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 12.12.2011r.
W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15.12.2011.
W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 10.01.2012r.
SIWZ zmodyfikowany
Załącznik nr 6 - Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego - zmodyfikowany.
W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 13.01.2012.
W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.01.2012r – zmiana 1.
W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.01.2012r – zmiana 2.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Załącznik nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia - modyfikacja.
SIWZ zmodyfikowany
Załącznik nr 6 - Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego - modyfikacja.
W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 20.01.2012 - zmiana 1.
W załączniku zamieszczono ogłoszenie, które zostało przesłane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 03.02.2012r.
Zawiadomienie o zmianie SIWZ.
Załącznik nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia - modyfikacja 2.
W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 07.02.2012.
Zawiadomienie o wyborze


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000