Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. - część 4

Numer: EZ/215/117/2011

Data składania ofert: 2011-11-03

Data otwarcia ofert: 2011-11-03

W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 09.09.2011r.

W załączniku sprostowanie ogłoszenia, które zostało przekazane do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 29.09.2011r.

W załączniku sprostowanie ogłoszenia, które zostało przekazane do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 04.10.2011r.

W załączniku sprostowanie ogłoszenia, które zostało przekazane do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 26.10.2011r.


 Załączniki:
W załączniku ogłoszenie, które zostało przekazane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 06.09.2011r.
załącznik 2 usg
załącznik 2 intubacje
załącznik 2 respiratory
załącznik 2 kardiomonitor
załącznik 3 oświadczenie z 22
załącznik 4 oświadczenie z 24
załącznik 6 warunki gwarancji
załącznik 7 protokół zdawczo-odbiorczy
W załączniku ogłoszenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 09.09.2011r.
sprostowanie ogłoszenia, które zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29.09.2011r.
załącznik 1 formularz ofertowy
załącznik 2 bronchofiberoskopy
załącznik 5 wzór umowy
sprostowanie ogłoszenia, które zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 04.10.2011r.
siwz
modyfikacja siwz
załącznik 2 stoły nowy
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania część 2
odpowiedzi na pytania część 2 wersja pdf
W załączniku ogłoszenie, które zostało przekazane do Publikacji Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 26.10.2011r.
odpowiedzi na pytania część 3 (nie zostały ujęte w części 2 z dnia 18.10.11r.))
odpowiedzi na pytania część 3 wersja pdf
wybór najkorzystniejszej oferty - skan
wybór oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000