Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/10/2018

Data składania ofert: 2018-03-06

Data otwarcia ofert: 2018-03-06

.


 Załączniki:
ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.01.2018r.
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 Pakiet 1
załącznik nr 2 Pakiet 2
załącznik nr 2 Pakiet 3
załącznik nr 2 Pakiet 4
załącznik nr 3 jedz
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu
załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw
załącznik nr 6 wzór umowy
załącznik nr 7 grupa kapitałowa
załącznik nr 8 protokół odbiorczy
sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE 16.02.2018r.
odpowiedzi na pytania Wykonawców 16.02.2018
siwz 16.02.2018
załącznik nr 1 formularz ofertowy 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 1 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 2 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 3 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 4 16.02.2018
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu 16.02.2018
załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw 16.02.2018
załącznik nr 6 wzór umowy 16.02.2018
załącznik nr 7 grupa kapitałowa 16.02.2018
załącznik nr 8 protokół odbiorczy 16.02.2018
sprostowanie opublikowane w DUUE 21.02.2018
odpowiedzi na pytania Wykonawców 26.02.2018
zestawienie z otwarcia ofert 06.03.2018r.
wybór najkorzystniejszej oferty/unieważnienie Pakiet 1


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000