Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

Numer: EZ/215/148/2014

Data składania ofert: 2015-01-26

Data otwarcia ofert: 2015-01-26

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówiu, które w dniu 02.12.2014 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które zostało w dniu 05.12.2014 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - przedmiot zamówienia
zał. nr 3 - wzór umowy
zał. nr 4 - oświadczenie 1
zał. nr 5 - oświadczenie 2
zał. nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców - część 1
SIWZ po zmianach z dnia 31.12.2014
zał. nr 1 po zmianach z dnia 31.12.2014
ogłoszenie dodatkowych informacji/sprostowanie przesłane w dniu 31.12.2014 roku do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców z dnia 08.01.2015
sprostowanie do wyjaśnień z dnia 29.12.2014
ogłoszenie dodatkowych informacji/sprostowanie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.01.2015
SIWZ po zmianach
wzór umowy poprawny
zawiadomienie o wyborze/unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 9


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000