Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Sterylizatornia :.

Podstawowe definicje:

Biologiczny czynnik chorobotwórczy - posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.

Skażenie (kontaminacja) - zanieczyszczenie materiałem biologicznym lub czynnikami biologicznymi powierzchni przedmiotów, sprzętu i aparatury medycznej.

Dekontaminacja - proces usuwania i niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych, obejmuje mycie, dezynfekcję i/lub sterylizację w zależności od przeznaczenia wyrobu poddawanego dekontaminacji, jako oddzielne procesy lub jako jeden proces wieloetapowy.

Dezynfekcja - proces redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez zastosowanie metod fizycznych lub chemicznych.

Kontrola procesu sterylizacji – zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych oraz kontroli parametrów fizycznych, w zależności od metody lub uwarunkowań technicznych, potwierdzających prawidłowość przebiegu procesu sterylizacji.

Materiał skażony – wyrób medyczny, przedmiot lub materiał wielorazowego użytku, zanieczyszczony materiałem biologicznym (np. krew, wydaliny, wydzieliny) lub biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Materiał sterylny – wyrób medyczny, przedmiot lub materiał wielorazowego użytku, poddany sterylizacji, wolny od żywych, zdolnych do namazania się czynników biologicznych.

Sterylizacja, inaczej wyjaławianie jest to proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych i zarodnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.

Resterylizacja - druga sterylizacja wyrobu nieużytego (wyrób pomyłkowo otwarty, uszkodzone opakowanie, przy nieprzeterminowanej ważności materiałowej wyrobu).

Obowiązek sterylizacji

W Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej wprowadzony został obowiązek sterylizacji narzędzi, dotyczy to w szczególności gabinetów kosmetycznych, tatuażu, zakładów fryzjerskich czy odnowy biologicznej. Należy sterylizować narzędzia, które narażone są lub zetknęły się z krwią albo wydzieliną ropną podczas zabiegu. Do takich narzędzi np. w salonie kosmetycznym są różnego rodzaju i kształtu cążki, skalpele, frezy, dłuta. Sterylizacja odbywa się za pomocą pary wodnej. W wysokich temperaturach (134°C) niszczone są bakterie, które nie giną podczas dezynfekcji. Giną również chorobotwórcze drobnoustroje, mikroorganizmy, przetrwalniki grzybów albo wirusy hepatotropowe.

Sterylizacja jest odpłatna, w zamian za to otrzymują Państwo fakturę. W każdym pakiecie, rękawie foliowo-papierowym znajduje się wieloparametrowy test chemiczny, który jest potwierdzeniem prawidłowo przeprowadzonej sterylizacji. Test ten należy wkleić do dokumentacji pacjenta/klienta, który jest dokumentem podczas kontroli, czy też można okazać je klientom, na jego życzenie. Należy pamiętać, że narzędzia, które mają być sterylizowane muszą przed tym przejść proces dezynfekcji.

Wymogi dotyczące przekazanie sprzętu medycznego, narzędzi do sterylizacji:
1. Zaleca się, aby materiał do sterylizacji był:
- dostarczany czysty tzn. po myciu, dezynfekcji i osuszeniu przez Usługobiorcę,
- zapakowany w zdezynfekowany pojemnik transportowy, zamykany i oznakowany nazwą oddziału/firmy.
2. Przyjmowanie i wydawanie materiału do sterylizacji odbywa się codziennie w godzinach 6.00÷8.00; 12.00÷15.00; 18.00÷19.00 (przyjmowanie w innych godzinach tylko w wyjątkowych przypadkach).
3. Oznakowanie materiału po sterylizacji:
-rękaw foliowo-papierowy na zgrzewie, data sterylizacji, data ważności pakietu oraz nazwa oddziału/firmy.
4. Sterylny materiał będzie wydawany Usługobiorcy do czystych, uprzednio zdezynfekowanych pojemników transportowych, zamknięty i oznakowany nazwą oddziału/firmy za potwierdzeniem.
5. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy transport i przechowywanie u Usługobiorcy.

Przechowywanie sterylnych materiałów medycznych i narzędzi
Warunki przechowywania:
- temperatura powietrza 23°C (15÷25°C)
- wilgotność powietrza 50% (40÷60%)
- pomieszczenie suche, wolne od kurzu i insektów, niedostępne dla ogółu
- powierzchnie gładkie, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji - wskazane jest składowanie w zamkniętych szafach, z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych, minimalna odległość od podłogi – 30cm, a ponadto należy:
- ograniczać wszelkie manipulacje przy sterylnych pakietach do minimum,
- zdezynfekować ręce zawsze przed kontaktem z opakowaniem sterylnego materiału.

Opracowano na podstawie publikacji:
„Ogólne wytyczne’ 2011 r. Sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynnościach, podczas których może dość do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”.
wróć do ogólnych informacji o Sterylizatorni

Dla Pacjenta / Interesanta Dla Instytucji / Firm
  Rejestracja do poradni on-line   Sprawdź harmonogram poradni   Aktualne kolejki oczekujących   Rozkład jazdy MKS   Transmisja Danych Pożarowych

  Zamówienia publiczne
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000