Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej :.Kierownik: mgr Ewelina Zagórska - Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej


Pracownia Serologii 134378456
Bank Krwi 134378783
Fax 134378205

Wykonywanie badań przez całą dobę:
  • Oznaczanie grup krwi, układu ABO i antygenu D z układu Rh

  • Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych

  • Próby zgodności serologicznej wraz z obowiązujacymi badaniami

  • Badania immunohematologiczne w diagnostyce choroby hemolitycznej noworodka

  • Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w układzie Rh

  • Oznaczanie dla celów diagnostycznych i krwiolecznictwa antygenów z różnych układów grupowych krwinek czerwonych

  • Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych

  • Badania grup krwi dla celów trwałej ewidencji - wypisywanie krewkart
Uczestnictwo w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań immunotransfuzjologicznych: Zaświadczenia z maksymalną ilością punktów - uczestnictwo w organizowanym 4 razy w roku Krajowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości (IHiT- Warszawa). Certyfikat z oceną bardzo dobrą - uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości DiaMed 2010

Wykorzystywanie sprzętu firmy DiaHem do badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym.

Zamawianie, przechowywanie oraz zaopatrywanie w krew i jej składniki oddziały szpitalne przez całą dobę.

Pobieranie materiału do badań grup krwi i alloprzeciwciał u osób ambulatoryjnych - Punkt Pobrań przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii w dni powszednie od godz. 7:15 do 13:45.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000