Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej :.Kierownik: lek. Joanna Wrońska - specjalista otorynolaryngologii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Stanisława Stoparczyk

lek. Jurczak Piotr - specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii
lek. Miller Alicja - specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. Rolniak Łukasz - specjalista otolaryngologii
lek. Rygiel Paweł - specjalista otolaryngologii
lek. Urbanek Honorata - specjalista otolaryngologii
lek. Kowalczyk-Najbar Anna - rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Balcewicz Bartosz - rezydent w trakcie specjalizacji


Ordynator 134378382
Pielęgniarka Oddziałowa 134378703
Dyżurka pielęgniarek 134378274
Telefon dla pacjentów 134378693
Sekretariat 134378704

Piętro: 2
Budynek: H
Pokaż lokalizację na mapce

Wykonywane świadczenia :
 • Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych (FESS)
 • Operacje plastyczne i funkcjonalne nosa
 • Operacje nosa z dostępu zamkniętego i otwartego
 • Endoskopowe operacje niedrożności dróg łzowych (Dakrocystorhinostomia -DCR)
 • Operacje migdałków podniebiennych u dzieci i dorosłych
 • Operacje migdałka gardłowego u dzieci
 • Operacje uszu - tympanoplastyki otwarte i zamknięte
 • Drenaż wentylacyjny ucha środkowego
 • Operacja odstających uszu
 • Operacje plastyczne małżowin usznych
 • Operacje mikrochirurgiczne krtani
 • Diagnostyka onkologiczna nowotworów w obrębie głowy i szyi
 • Operacje guzów skóry z plastyką ubytków skóry
 • Operacje ślinianek
 • Operacje guzów w obrębie szyi
 • Leczenie operacyjne obturacyjnego bezdechu sennego
 • Zabiegi laryngologiczne z użyciem lasera operacyjnego - Tulowo/Holmowego
 • Endoskopowa diagnostyka schorzeń nosa, gardła i krtani u dzieci i dorosłych
 • Diagnostyka onkologiczna nowotworów w obrębie głowy i szyi
 • Kompleksowa ocena narządu równowagi z użyciem wideoelektronystagmografii
 • Kompleksowa ocena słuchu u dzieci i dorosłych:
  Subiektywna: (audiometria tonalna, próby nadprogowe, BOA, VRA)
  Obiektywna: audiometria impedancyjna, impedancyjna szerokopasmowa, otoemisje akustyczne oraz metodą słuchowych odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu (ABR)
  Obiektywne badania słuchu w śnie fizjologicznym (nocne badania słuchu)
 • Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego: Neuroflow - platforma zmysłów
 • Realizacja Powszechnego Przesiewowego Programu Badania Słuchu u noworodków pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Porady udzielane w ramach: Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dorosłych, Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dzieci, Centrum Diagnostyki Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy z Poradnią Audiologiczno-Foniatryczną
 • Kompleksowa rehabilitacja dzieci z niedosłuchami i zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego
 • Pełna otoplastyka i protetyka zaburzeń słuchu od wieku noworodkowego
 • Ustawienia procesorów mowy implantów ślimakowych
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych
 • Rehabiltacja głosu u pacjentów po laryngektomii
Wykorzystywany sprzęt :
 • Zestaw do chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych
 • Laser operacyjny Tulowo/Holmowy
 • Urządzenie do hemostazy przy użyciu plazmy argonowej
 • Nawigacja śródoperacyjna do chirurgii endoskopowej nosa i zatok
 • Monitoring nerwów czaszkowych
 • Mikroskop operacyjny
 • Endoskopy otologiczne
 • Zestaw do operacji uszu
 • Zestaw do mikrochirurgii krtani
 • Audiometry kliniczne tonalne
 • Audiometr kliniczny do badań audiometrii słownej
 • Audiometry impedancyjne
 • Urządzenia do badania potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR)
 • Otoemisja akustyczna
 • Wideonystagmograf i elektronystagmograf
 • Nasofiberoskop giętki
 • Wideolaryngostroboskop lupowy

Współdziałamy ze „Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół - Dzieci z Wadami Słuchu” między innymi organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Zabiegi operacyjne wykonujemy na dedykowanej sali operacyjnej nowoczesnego bloku operacyjnego 5 dni w tygodniu.

Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z otorynolaryngologii i staży kierunkowych.

Ścisła współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000