Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


dotyczy - Konkurs ofert nr NK/I/O/43/2018

Krosno, dnia 10 stycznia 2019 r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy: Konkursu ofert nr NK/I/O/43/2018 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej – obszar zabezpieczenia nr 2: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Rymanów, Jaśliska ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie zmienia termin: 1) składania ofert z dnia 15 stycznia 2019 r. na dzień 24 stycznia 2019 r. 2) otwarcia ofert z dnia 15 stycznia 2019 r. na dzień 24 stycznia 2019 r. Zmianę wprowadza się w: - Ogłoszeniu o konkursie ofert nr NK/I/O/42/2018: 1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert nr NK/I/O/43/2018 na świadczenia zdrowotne” oraz pełną nazwą i adresem Oferenta w Sekretariacie Dyrekcji do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 11:00. 2) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pok. nr 275 w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz.11:15. - Szczegółowym Regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 274/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. – Rozdział V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i pkt 5: 1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi jak w Rozdziale IV. pkt 17 należy przesłać lub złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sekretariacie Dyrekcji do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 11:00. 5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pok. nr 275 w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz.11:15. Prawo do zmiany terminu składania i otwarcia ofert zastrzeżono w pkt 10) ogłoszenia o konkursie ofert Informację niniejszą zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia


 Załączniki:
ogłoszenie po zmianie
Szczegółowy Regulamin Przeprowadzenia Konkusru Ofert - po zmianie
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000