Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/28/2019

Krosno, dnia 27 sierpnia 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/3228/2019 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza posiadającą(ego) uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na obszarze zabezpieczenia: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Rymanów, Jaśliska – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 26 lipca 2019 r. o godz. 11 00 Złożono do tego czasu 3 oferty. Ofertę złożył następujący oferent: Lp. Nazwa oferenta 1 Maciej Majewski MM-med 38-450 Dukla Zboiska 83/2 2 HUDY KRZYSZTOF MED 38-203 Szebnie Bierówka 144 3 Adam Konopka 38-200 Jasło ul. 17 – go Stycznia 54 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin zawarcia umowy 1 Maciej Majewski MM-med 38-450 Dukla Zboiska 83/2 1.09.2019 r. – 31.08.2021 r. 2 HUDY KRZYSZTOF MED 38-203 Szebnie Bierówka 144 1.09.2019 r. – 31.08.2021 r. 3 Adam Konopka 38-200 Jasło ul. 17 – go Stycznia 54 1.09.2019 r. – 31.08.2021 r. Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników