Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/30/2019

Krosno, dnia 26 sierpnia 2019 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO Na podstawie Rozdziału X pkt 6, punktor 1 Szczegółowego Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu Ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr NK/30/2019 z dnia 25 lipca 2019 r., Dyrektor Udzielającego Zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe nr NK/I/O/30/2019 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG, TK, MRTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów.


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników