Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Aktualności :.

50-lecie Oddziału Otorynolaryngologicznego krośnieńskiego szpitala

Dodano: 2019-01-16 10:45:15

11 stycznia 2019 roku z inicjatywy pracowników pionu otolaryngologicznego szpitala oraz zastępcy dyrektora ds. lecznictwa lek. Piotra Jurczaka odbyła się naukowo-szkoleniowa konferencja „Współczesne metody diagnozy, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu”. Organizatorzy: Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej oraz Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie i Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w czasie spotkania świętowali 50-lecie Oddziału Otorynolaryngologicznego krośnieńskiego Szpitala. W Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zgromadziło się około 180 specjalistów: lekarzy, logopedów, nauczycieli zajmujących się diagnozą, leczeniem, rehabilitacją i edukacją osób z zaburzeniami słuchu. W pierwszej części - uhonorowano pierwszym w historii oddziałów szpitalnych ,,Złotym Laurem” za szczególne zasługi dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie organizatora i pierwszego ordynatora laryngologii dr. n. med. Kazimierza Obarę. W imieniu 96- letniego ojca wyróżnienie z rąk Piotra Czerwińskiego - dyrektora Szpitala oraz lek. Joanny Wrońskiej - ordynator Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej przyjął wzruszony syn - także lekarz - Ludwik Obara. Następnie z zaciekawieniem zostało przyjęte wystąpienie lek. Alicji Miller, która opowiedziała o historii i teraźniejszości szpitalnictwa i laryngologii w naszym mieście. Jego najważniejsze wątki: ,,(..)historia szpitalnictwa w Krośnie sięga XV wieku. Wówczas Królewskie Wolne Miasto Krosno posiadało 3 szpitale przy kościołach: Św. Ducha, Farnym oraz o.o. Franciszkanów. 27 grudnia 1898 roku przedstawiciele Krośnieńskiej Rady Powiatowej, Rady Królewskiego Wolnego Miasta Krosna oraz Towarzystwa Zaliczkowego spisali akt fundacyjny budowy szpitala w Krośnie. Wiosną 1901 roku wykończono parterowy budynek krośnieńskiego Szpitala, który w sierpniu tego roku rozpoczął działalność. Szpital stopniowo rozrastał się, powstały nowe budynki, a w nich nowe oddziały. W roku 1956 na oddziałach wewnętrznym, chirurgicznym i zakaźnym wydzielono łóżka dla pionu laryngologicznego prowadzonego początkowo przez dr Janinę Starzykową. W 1964 pracę w szpitalu rozpoczął dr n. med. Kazimierz Obara. Zorganizował oddział (1968), zadbał o jego wyposażenie oraz wprowadził nowatorskie na ówczesne czasy metody operacyjne. Jego ponad przeciętne uzdolnienia organizacyjne umożliwiły rozwój zespołu otolaryngologów i zapewniły specjalistyczną opiekę pacjentów z naszego terenu. Dr Kazimierz Obara w czasie swojej pracy zawodowej dał się poznać nie tylko jako świetny operator, ale także jako lekarz o szerokich horyzontach wiedzy medycznej i humanistycznej. W pracy był bardzo ciepłym człowiekiem, który starał się stworzyć na oddziale rodzinną atmosferę”. Od 1998 roku Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej znajduje się w nowym budynku. Aktualnie oddział liczy 24 łóżka, w tym 9 dziecięcych. Pracuje w nim 8 lekarzy, w tym 2 rezydentów. Codziennie do dyspozycji oddziału jest sala operacyjna na Centralnym Bloku Operacyjnym. W pionie laryngologicznym funkcjonują: Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci i Dorosłych, Pracownia VNG, Poradnia Audiologiczna, Centrum Diagnostyki, Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy, Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna oraz pracownia obiektywnych i subiektywnych badań słuchu.W kolejnych panelach tematycznych wybitni eksperci z zakresu diagnozy, leczenia i terapii osób z wadą słuchu omówili m. in. współczesne trendy i perspektywy w chirurgii ucha środkowego, fenomen zjawiska otoemisji akustycznej, współczesne zalecenia w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego, problem niedosłuchów centralnych oraz interdyscyplinarną terapię niedosłuchów u dzieci. Obecność zaproszonych gości z wielu ośrodków akademickich w kraju i zagwarantowała wysoki poziom merytoryczny konferencji. Wśród nich znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Anna Zwierzchowska z AWF w Katowicach, dr Andrzej Senderski z ,,Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, mgr Katarzyna Niepokój z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dr Małgorzatę Zaborniak – Sobczak z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr n. med. Katarzynę Itę Bieńkowską z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Większość zaproszonych gości ma osobiste powiązania z naszym rejonem. Krośnieński Szpital gościł również przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego, w tym: Stanisława Kruczka - członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzego Borcza - przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dorotę Łukaszyk – przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie na konferencję byli m.in.: Piotr Przytocki – prezydent Miasta Krosna, Małgorzata Szybiak – prezes Towarzystwa Przyjaciół Szpitala, Franciszek Tereszkiewicz – kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Konferencja stanowiła doskonałą płaszczyznę do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat współczesnych metod diagnozy, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu oraz stała się okazją do wspólnego świętowania.

Wydarzenie było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.
wróć do aktualności
Dla Pacjenta / Interesanta Dla Instytucji / Firm
  Rejestracja do poradni on-line   Sprawdź harmonogram poradni   Aktualne kolejki oczekujących   Rozkład jazdy MKS   Transmisja Danych Pożarowych

  Zamówienia publiczne
Chcemy być coraz doskonalsi - podziel się uwagami i spostrzeżeniami
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000